Skip to main content
Shopping basket My page

Jørn Fossheim

Musikalsk ledelse

Jørn Fossheim er utdannet pianist ved Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole og har siden studert orkesterdireksjon ved Rimskij-Korsakov-konservatoriet i St.Petersburg. 

Fossheim er spesielt interessert i russisk musikk og har som pianist turnert mye i Russland i tillegg til i en rekke europeiske land og i Asia. Sammen med St.Petersburg Filharmoniske orkester gjorde han i 2011 den første russiske fremførelsen av Issay Dobrowens pianokonsert fra 1926, og verket ble innspilt på Simax i 2002 – Issay Dobrowen – Piano Concerto and Sonatas

Som dirigent har Fossheim vært fast tilknyttet to russiske operahus – først som 1. kapellmester ved Statsoperaen i Karelia, senere som sjefsdirigent ved Statsoperaen i Buryatia Ved disse teatrene har han til sammen ledet mer enn et hundretalls forestillinger – opera, operette og ballett, fordelt på over 25 oppsetninger – ved siden av gjesteoppdrag ved andre teatre og symfoniorkestre i Russland, Norge, Tyskland, Sør-Korea, Bulgaria og flere andre land i Øst-Europa. 

I tillegg til sin virksomhet som utøver er Fossheim spesielt opptatt av å bevare og formidle vår hjemlige musikalske arv, og han er en av grunnleggerne av prosjektet Norsk Musikkarv, som har som mål å utgi kildekritiske nyutgaver av eldre norske musikkverker. Som redaktør har han bak seg over 40 utgivelser i denne serien, blant annet samleutgaven Johan Svendsens Verker. 

Performances