Hopp til hovedinnhold
Handlekurv Min side

Styret og ledelsen

Den Norske Opera & Ballett er organisert som et aksjeselskap, og er heleid av staten. Selskapet ledes av administrerende direktør, som rapporterer til et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

Virksomheten består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret, Nasjonalballeten Ung, Barnekoret og Ballettskolen, samt støttefunksjoner innen teknisk produksjon og avvikling, marked og kommunikasjon, økonomi og administrasjon, samt plan og HR. Den Norske Opera & Ballett har siden 2008 holdt til i Operaen (operahuset) i Bjørvika.

Styret

I generalforsamlingen 13. juni 2023 ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett. Styret består av seks aksjonærvalgte medlemmer og i tillegg to medlemmer valgt av de ansatte. Styret er valgt for to år.

Anne Carine Tanum, leder
Sarah Willand, nestleder
Kim Bohr
Pablo Barrera Lopez
Arne Fagerholt
Tove Andersen
Kari Foss
Johan Henrik Neergaard
Bernhard Hoffmann (observatør)
Christine Hals Eikeland (observatør)

Ledelsen

Geir Bergkastet, adm.dir. 
Randi Steneoperasjef 
Ingrid Lorentzen, ballettsjef 
Edward Gardnermusikksjef (fra august 2024)
Håvard Vegge, orkestersjef
Hege Modell, CFO
Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør