Hopp til hovedinnhold
Handlekurv Min side

Styret og ledelsen

Den Norske Opera & Ballett er organisert som et aksjeselskap, og er heleid av staten. Selskapet ledes av administrerende direktør, som rapporterer til et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

Virksomheten består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret, Nasjonalballeten Ung, Barnekoret og Ballettskolen, samt støttefunksjoner innen teknisk produksjon og avvikling, marked og kommunikasjon, økonomi og administrasjon, samt plan og HR. Den Norske Opera & Ballett har siden 2008 holdt til i Operaen (operahuset) i Bjørvika.

Styret

I generalforsamlingen 15. juni 2021 ble det valgt nytt styre for Den Norske Opera & Ballett. Styret består av seks aksjonærvalgte medlemmer og i tillegg to medlemmer valgt av de ansatte. Styret er valgt for to år.

Anne Carine Tanum, leder
Sarah Willand, nestleder
Gro Bergrabb, styremedlem
Rolf Thorsen, styremedlem
Pablo Barrera Lopez, styremedlem
Arne Fagerholt, styremedlem

Kari Foss, representant for de kunstnerisk ansatte
Markku Salonen, observatør, kunstnerisk ansatte
(1.vara: Eli Kristin Hanssveen, 2.vara: Bernhard Hoffmann)

Johan Henrik Neergaard, representant for de øvrige ansatte
Christine Hals Eikeland, observatør, øvrige ansatte
(1.vara: Olav Funderud, 2. vara: Hedda Høgåsen-Hallesby)

Ledelsen

Geir Bergkastet, adm.dir. 
Randi Steneoperasjef 
Ingrid Lorentzen, ballettsjef 
Edward Gardnermusikksjef (fra august 2024)
Håvard Vegge, orkestersjef
Hege Modell, CFO
Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør 
Karl Hanseth, teknisk direktør